SOLVONK4 – bezhalogenowy rozpuszczalnik.

SOLVONK4 różni się swoimi własnościami wyraźnie od konwencjonalnych rozpuszczalników stosowanych w czyszczeniu chemicznym. Chodzi w tym przypadku o organiczny bezhalogenowy rozpuszczalnik o stopniu czystości powyżej 99% o znakomitej wydajności czyszczenia.

Innowacyjny rozpuszczalnik potrafi rozpuszczać i neutralizować nie tylko zanieczyszczenia lipofilowe, ale także hydrofilowe, tzn. zanieczyszczenia wiązane przez wodę. Obok wspaniałej siły czyszczenia związku SOLVONK4 oczyszczone tkaniny/tekstylia stają się przyjemne i gładkie w dotyku. Przedmiotowy system charakteryzuje także minimalne ścieranie włókna podczas procesu czyszczenia, jak również niewielkie tworzenie zmarszczek. System SOLVONK4 podlega w Europie, podobnie jak system KWL lub Cyklosiloksan D5 dyrektywie VOC, w Niemczech realizowanej przez przepis 31.BImSchV. Zgodnie z aktualnym stanem ustawodawstwa system SOLVONK4 nie stanowi w Europie związku niebezpiecznego! Również zgodnie z zaszeregowaniem CLP, obowiązującym od grudnia 2010 r. w stosunku do materiałów, związek SOLVONK4 pozostaje na rynku europejskim związkiem nieoznaczonym. SOLVONK4 jest związkiem biologicznie degradowalnym i dermatologicznie przetestowanym, który uzyskał podczas testów stopień „bardzo dobry”.

Wspomniane własności w kombinacji z bardzo korzystnym zaszeregowaniem w ramach Rozporządzenia o materiałach i substancjach niebezpiecznych stanowią osiągnięcie, którego do tej pory nikt jeszcze nie uzyskał. Wyniki testów, którym poddano produkt przed wprowadzeniem go na rynek pokazują, iż SOLVONK4 posiada potencjał stania się bestsellerem w branży czyszczenia chemicznego.

Wszystkie zalety w jednym ujęciu:

  • Bez obecności halogenu.
  • C zystość > 99%.
  • Wyjątkowa wydajność czyszczenia – skuteczny przeciwko zanieczyszczeniom zawierającym tłuszcz i zanieczyszczeniom wiązanym przez wodę.
  • M niejszy nakład pracy przy wykańczaniu i przyjemniejszy dotyk tkaniny.
  • Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w Europie (CL P).