Z pomocą systemu w świetlaną przyszłość.

Każdy chciałby zdobyć receptę i patent na świetlaną przyszłość. Z pomocą SYSTEMK4 – nowego systemu czyszczącego zgłoszonego do znanych na świecie urzędów patentowych – oferujemy Państwu innowacyjną, niezrównaną, w najwyższej mierze skuteczną i wydajną procedurę czyszczenia w zakresie przemysłowej pielęgnacji tkanin.

SYSTEMK4 to przyjazny dla środowiska i absolutnie bezpieczny proces czyszczenia. Komponenty bazowe systemu SYSTEMK4 stanowią środki rozpuszczalne pozbawione halogenu. System zaprojektowany został w ten sposób, że podczas jego właściwego stosowania wykluczone zostaje wszelkie niebezpieczeństwo dla powietrza, wody, zdrowia człowieka i podłoża gruntowego. I na tym polega potężny potencjał innowacyjności SYSTEMK4: rozpuszczalnik SOLVONK4 posiada tę samą, a w pewnej mierze nawet wyższą wydajność czyszczenia, aniżeli czterochloroetylen. Jednocześnie SOLVONK4 nie jest, zgodnie z aktualnym ustawodawstwem obowiązującym w Europie, materiałem niebezpiecznym! SOLVONK4 jest związkiem biodegradowalnym, który w testach dermatologicznych uzyskał wynik „bardzo dobry”.

Wyjątkowe zalety widać „gołym okiem”:

  • Klientom oferuje się wspaniałą jakość czyszczenia, a także dermatologicznie przetestowaną nieszkodliwość oddziaływania na
    skórę wynik testu uzyskał stopień„bardzo dobry”.
  • Stosując przedmiotowy system czyszczenia chroni się w sposób trwały środowisko dzięki biologicznie degradowalnemu rozpuszczalnikowi.
  • Zwiększa się też bezpieczeństwo na terenie zakładu dzięki pozytywnemu zaklasyfikowaniu związku SYSTEMK4.
  • Tym samym spełnione zostają wszystkie wymagania ustawowe.
  • Praca z systemem spełnia wymóg oszczędności finansowej oraz wymóg zwiększonej wydajności produkcyjnej przy jednoczesnym zmniejszonym nakładzie energii.

Z pomocą systemu SYSTEMK4 firma Kreussler tworzy nowe standardy. Ich celem jest uzyskanie na skalę światową trwałej i pozytywnej zmiany w czyszczeniu tkanin. To droga zapewniająca sukces w okresie rosnących wymagań w aspekcie gospodarczym, ekonomicznym i ekologicznym – także dla Państwa! Prosimy o zapoznanie się z nowym systemem przedstawionym na kolejnych stronach broszury.

(Kopie 2)